อย่าอยู่กันเหมือนซังกระตาย

อย่าอยู่กันเหมือนซังกระตาย

ช่วยๆกันทำความสะอาด และกวาดบ้านเรา ให้สะอาดและน่าอยู่

2 ความคิดเห็น

 
เขี้ยวสั้น

ต้องร่วมใจกันทั้งประเทศ

อย่ากวาดอย่างเดียว ต้องล้างด้วย

มันสกปรกมานาน4-5 ปีแล้ว

 
3 ส

เห็นด้วยครับ

YES !