"มัน" มาปรากฎตัวครั้งล่าสุดที่ "กะลาแลนด์" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และยังฝังตัวเองอยู่ในกำแพง ไม่ยอมเคลื่อนหายไปไหน

"มัน" มาปรากฎตัวครั้งล่าสุดที่ "กะลาแลนด์" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และยังฝังตัวเองอยู่ในกำแพง ไม่ยอมเคลื่อนหายไปไหน

https://www.facebook.com/people/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%...

ท่านจำเงาดำที่ปรากฎบนกำแพงนี้ได้หรือไม่ ?
"มัน" มาจากหนังเรื่องอะไร ปีไหน ใครเป็นผู้กำกับ ?

มีบางคนบอกว่า "มัน" มาปรากฎตัวครั้งล่าสุดที่ "กะลาแลนด์" เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 และยังฝังตัวเองอยู่ในกำแพง ไม่ยอมเคลื่อนหายไปไหน

"มัน" ยังไม่ยอมไปไหน เพราะ "มัน" กลัวอะไร ?

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ตรรกะนรก

พวกเขาชัดเจนมาตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 แล้ว แต่ท่านเองต่างหากที่ไม่ชัดเจน และมาทำเรื่องยุ่งให้ตัวเองเสียเวลาถอยหลังตั้งแต่เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 จนมาถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ที่พูดประโยคนี้

ในภาพอาจจะมี 1 คน, ข้อความ

iLaw

คนอายุ 18-25 กว่า 7,000,000 คน ยังไม่เคยได้เลือกตั้ง
ไม่ต้องเสียใจ ยังใช้สิทธิเสนอกฎหมายได้

#ปลดอาวุธคสช #ทวงคืนสถานการณ์ปกติ
.

"การเลือกตั้ง" ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นห่างหายจากประเทศไทยนานกว่าสี่ปีแล้ว ตั้งแต่คสช. ยึดอำนาจ ตลอดสี่ปีที่ผ่านมาประชาชนกลายเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยแต่ในนามแต่ไม่มีโอกาสใช้สิทธิเลือกกำหนดเพื่ออนาคตหรือทิศทางการพัฒนาของประเทศ

การเลือกตั้งทั่วไปที่จัดขึ้นครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นการเลือกตั้งที่คนส่วนหนึ่งไม่ยอมรับและทำการปิดล้อมหน่วยเลือกตั้งบางแห่งจนทำให้ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งได้ภายในวันเดียวกันตามที่กฎหมายกำหนด ศาลรัฐธรรมนูญจึงตัดสินให้การเลือกตั้งครั้งนั้นเป็นโมฆะ คะแนนเสียงของคนที่ไปใช้สิทธิในวันนั้นจึงไม่ถูกนับกลายเป็นเสียงที่ไร้ความหมาย

การเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่ประชาชนเสียงของประชาชนมีความหมายอย่างแท้จริงต้องย้อนกลับไปถึงการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 หรือเมื่อเจ็ดปีที่แล้ว คนรุ่นใหม่ที่เกิดระหว่างปี 2543-2536 ซึ่งปัจจุบันมีอายุระหว่าง 18-25 ปี เป็นกลุ่มคนที่ยังอายุไม่ถึงเกณฑ์ในการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งนั้นจึงยังคงต้องรอคอยการใช้สิทธิเลือกตั้งที่สุดท้ายแล้วเสียงของพวกเขาจะมีความหมายต่อไป โดยข้อมูลจากกรมการปกครองระบุว่า ประชากรไทยที่เกิดในช่วงเวลานี้ มีถึง 7,170,270 คน
แม้ว่าจะยังไม่มีการประกาศกำหนดวันเลือกตั้งที่ชัดเจน แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ความคิดเห็น ความต้องการ และสิทธิของประชาชนจะไม่มีที่ทางในการขับเคลื่อนประเทศเสียเลย เพราะวันนี้ยังมีสิทธิในการ "เข้าชื่อเสนอกฎหมาย" เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมทางการเมืองและกำหนดอนาคตของตัวเองได้

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายเป็นสิทธิที่รัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 2550 รวมทั้งฉบับปัจจุบัน (2560) ให้การรับรองไว้

มาตรา 133 ซึ่งบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของกฎหมายกำหนดไว้ใน (3) ว่า ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถเข้าชื่อกันให้ครบ 10,000 คน เพื่อนำเสนอร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของตัวเอง ต่อรัฐสภาเพื่อให้พิจารณาผ่านออกมาเป็นกฎหมายบังคับใช้ โดยทั้ง 10,000 คน ต้องปฏิบัติตามขั้นตอน กรอกแบบฟอร์ม "ข.ก.1" และแนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงชื่อรับรองสำเนาให้สมบูรณ์ด้วย

ขณะที่การเลือกตั้ง ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางอ้อม เลือกตัวแทนเข้าไปใช้อำนาจรัฐแทนเรา ยังไม่สามารถทำได้ในเร็ววันนี้ การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ซึ่งเป็นการใช้สิทธิทางตรง เพื่อนำเสนอสิ่งที่ประชาชนต้องการ คือการใช้สิทธิทางการเมืองที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทุกคน รวมถึงคนอายุ 18-25 ปี เจ็ดล้านคนที่ยังไม่เคยใช้สิทธิเลือกตั้ง หรือเคยใช้สิทธิแล้วแต่ถูกประกาศให้เป็นโมฆะสามารถทำได้ในตอนนี้

และหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งคนใดต้องการเห็นการกลับมาของประชาธิปไตย ต้องการทวงคืนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ถูกจำกัดภายใต้ยุค คสช. ต้องการเห็นอำนาจพิเศษของทหารถูกยกเลิกไป สามารถร่วมเข้าชื่อเสนอ ร่างพ.ร.บ.เพื่อยกเลิกประกาศและคำสั่งของ คสช. รวม 35 ฉบับได้ ที่ www.ilaw.io

โดยขั้นตอนง่ายๆ สามารถทำเองจากที่บ้านก็ได้ ดังนี้

1. ดาวน์โหลด แบบแสดงรายละเอียดเพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมาย หรือ แบบ ข.ก.๑. (คลิก) http://%20https//drive.google.com/file/d/1DzXsHhwSHcJAOjAiE6W4WkaeXyE4-bTE/view?usp=sharing และพิมพ์ลงกระดาษ A4

2. กรอกข้อมูลในแบบ ข.ก.๑ ให้ครบถ้วน

3. แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่หมดอายุ หรือ สำเนาบัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการที่มีรูปถ่ายสามารถแสดงตนได้ พร้อมเซ็นสำเนาให้ถูกต้อง และขีดคร่อมว่า “ใช้เพื่อเข้าชื่อเสนอกฎหมายยกเลิกประกาศ คำสั่ง คสช. เท่านั้น”

4. ตรวจสอบลายเซ็นต์บน "แบบ ข.ก.๑" และ "สำเนาบัตรประชาชน" ให้เหมือนกัน

5. ส่งเอกสารทั้งหมดมายัง ตู้ปณ.79 ปณศ.สามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ในภาพอาจจะมี ข้อความ

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0

3 ความคิดเห็น

 
เขี้ยวสั้น

เสนอบทลงโทษพวกรัฐประหารยึดอำนาจ(กบฏ)ให้เป็นไปตามประมวลกฏหมายอาญา

โดยให้มีผลย้อนหลังไป20ปี

รัฐธรรมนูญชั่วคราวใดๆที่กบฏตราขึ้นไม่มีอำนาจเหนือกฏหมายอาญาในส่วนที่ตราบทลงโทษพวกที่...

ล้มล้างการปกครอง

ความเสียหายใดๆที่เกิดในระหว่างก่อการกบฏให้ถือเป็นโมฆะ และต้องชดใช้ต่อความเสียหายนั้นทั้งสิ้น

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
3 ส

ไอ่เห้ตูบ

โมโห

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0
 
big60

ที่ประชาธิปไตยไปใหนไม่ได้ ก็เพราะเราดันไปยอมรับกติกาของเผด็จการเอง แถมเอามาใช้บริหารประเทศด้วย เหมือนนักมวยที่ขึ้นต่อย บนเวทีเขา กติกาเขา กรรมการเขา จบตั้งแต่วันแรกแล้ว

...

มันใช้ด้วยกันไม่ได้ คนละเรื่องคนละอย่าง คนละแนวคิด คนละวิธี ถ้าเหมือนกันก็ไม่ต้องเรียกระบอบเผด็จการแล้ว ใช้ชื่อเดียวกันก็หมดเรื่อง เขาเรียกตามแนวคิด กติกา และวิธีการ ที่แตกต่างกัน

...

แน่นอน เวลาบริหาร เผด็จการก็มองว่าประชาธิปไตยโกง ประชาธิปไตยก็มองว่าเผด็จการโกง เพราะวิธีการบริหารมันไม่เหมือนกัน อยากรู้ว่าระบอบใหนโกงจริงหรือไม่ ก็ดูผลที่เกิดกับประเทศชาติ

...

ระบอบใหนบริหารแล้วประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองร่มเย็นเป็นสุข นั่นไม่โกงแน่นอน ระบอบใหนบริหารแล้ว ประเทศชาติเสียหายย่ำแย่ หาความเจริญสงบสุขร่มเย็นไม่ได้เลย นั่นโ ค ต รโกงแน่นอน

 • หลงรัก
  0
 • ว้าว!
  0
 • ขำขำ
  0
 • เศร้า
  0
 • โกรธ
  0